Psycholog w Warszawie http://www.strefazmiany.pl/doradza ludziom, jak poradzić sobie z problemami codziennego życia, w tym problemami w domu, miejscu pracy lub konkretnej społeczności, aby poprawić jakość ich życia. Wspierają oni pacjentów poprzez promowanie dobrego zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom umysłowym, fizycznym i społecznym. Pracują w takich miejscach, jak centra doradztwa uniwersyteckiego lub kryzysowego, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne oraz praktyki indywidualne lub grupowe.

Specjalizacje psychologii klinicznej

W mieście Warszawa obszary specjalizacji w psychologii klinicznej obejmują psychologię zdrowia, neuropsychologię, geropsychologię i psychologię dziecięcą. Psychologowie zdrowia analizują, jak czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne wpływają na stan zdrowia i choroby. Promują zdrowy tryb życia i zapobiegają chorobom poprzez doradztwo i skupiają się na tym, jak pacjenci dostosowują się do chorób i leczenia oraz oceniają jakość życia. Neuropsychologowie badają związek między mózgiem a zachowaniem. Często pracują w przypadkach udaru mózgu i urazów głowy. Geropsychologowie zajmują się szczególnymi problemami osób starszych. Praca może obejmować pomoc osobom starszym w radzeniu sobie ze stresami, które są powszechne w późnym życiu, takie jak utrata bliskich, relokacja, choroby i zwiększone potrzeby opieki.

Niszowe dziedziny psychologii

Psychologowie kliniczni mogą również specjalizować się i koncentrować na pracy w szeregu niszowych dziedzin, takich jak zdrowie psychiczne, nauka osób niepełnosprawnych, zaburzenia emocjonalne czy walka z uzależnieniami. Powstanie i wzrost tych oraz innych specjalności odzwierciedla rosnący udział psychologów w bezpośrednich usługach dla szerokiej populacji pacjentów. Często psychologowie kliniczni konsultują się z innymi pracownikami medycznymi w zakresie najlepszego leczenia pacjentów, a zwłaszcza leczenia, które obejmuje leki. Psychologom klinicznym ogólnie nie wolno przepisywać lekarstw na leczenie pacjentów; tylko lekarze psychiatrzy i inni lekarze medycyny mogą przepisywać większość leków. Jedynie dwa państwa (Luizjana i Nowy Meksyk) obecnie zezwalają odpowiednio przeszkolonym psychologom klinicznym przepisywać leki z pewnymi ograniczeniami.